Kvinnor är nyckeln till en hållbar framtid

Kvinnor är nyckeln till hållbar utveckling
Många kvinnor blir vegetarianer för miljöns skull. Så var det för mig också: när jag läste att det går åt 10 gånger mer av jordens resurser för att producera ett kilo kött, jämfört med ett kilo baljväxter, bestämde jag mig för att bli vegetarian

Vi har pratat en hel del om det på sistone, mina vänner och jag; Varför är det så många fler kvinnor som engagerar sig i miljö- och klimatfrågor jämfört med män?
Det började med att vi diskuterade hur engagemanget ser ut i våra egna – och bekantas – familjer.
Sedan tittade jag på hur det ser ut i de grupper jag själv är engagerad i: The Sustainable Society, Sustainable Influencers och Klimatklubben. Andelen engagerade kvinnor är överlägset störst.
Och så kom jag på att jag läst att kvinnor i Sverige är mycket mer oroade för klimatet jämfört med män – och hittade underlag i den nationella SOM-undersökningen från 2017, där man till exempel kommit fram till att 54 procent av kvinnorna är oroliga för miljöförstöring, jämfört med 38 procent av männen. Jag hittade även en Sifo-undersökning från samma år som visade att var femte ung kvinna (16-20 år) är vegetarian av miljöskäl. I gruppen män 50-64 år är siffran mindre än 1 procent.
Enligt en studie av myndigheten Trafikanalys går kvinnor före även när det gäller vårt resande. Om män skulle resa som kvinnor får man en minskning av koldioxidutsläppen på drygt 17 procent och då skulle vi vara väldigt nära den minskning som krävs för att nå hållbarhetsmålen som ska vara uppfyllda till år 2030.

Med det här i ryggen blir det ganska tydligt att det är vi kvinnor som leder vägen mot en hållbar framtid i Sverige.

Om man tittar utanför Sverige då? Jämställdhet är nyckeln även där – och ett av de globala målen för hållbar utveckling som världens länder skrev under på i Paris 2015.Kvinnorna står till exempel för 45-80 procent av matproduktionen i utvecklingsländer. De är med andra ord en förutsättning för att vi ska ha tillräckligt med föda framöver. Kvinnorna är dessutom mer beroende av naturresurser från skogen och jordbruket – medan männen oftare lönearbetar – och har därför bättre kunskaper om biologisk mångfald och hur vi ska skydda dessa tillgångar.
Men det handlar också om att ländernas ekonomi blir mer stabil när kvinnorna bidrar både till statskassan och familjens budget. Rätten till utbildning och att bestämma antal barn är också viktigt ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, eftersom överbefolkning är ett problem.

Här i Sverige har klimatkvinnorna blivit en växande maktfaktor. Vi organiserar oss, debatterar och gör nya, bättre val för att skapa en mer hållbar livstilssnorm i samhället.
I många andra länder har kvinnor inte ens möjligheten att göra sina röster hörda.

Det här är den nya kvinnokampen för mig. Och en sak står väldigt klar: Hela planeten tjänar på att kvinnor får ta plats och bidra till samhället på samma villkor som män.

Det här är månadens tema för bloggkollektivet The Sustainable Society. Läs vad mina kloka själsfränder skrivit här:

Ekoenkelt: Klimatfrågan ut ett jämställdhetsperspektiv

Husligheter: Hur blev klimatet den nya kvinnokampen

Think Organic:  Hur blev klimatfrågan en kvinnofråga 

Emma Sundh: Har du fattat galoppen eller är du en strutsande combover? 

Annas kemtvätt: Hej pappor, klimatkampen behöver er också!

2 svar på ”Kvinnor är nyckeln till en hållbar framtid”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *